Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

FUNERAL PARADE OF ROSES

Bara no soretsu, Japón, 01 Enero 1969

  • Duración: 107'

SINÓPSIS

Retrato en clave surrealista de varios transexuales en el Tokio de los años 60. 

Reparto & Personajes

Director: Toshio Matsumoto

Guión: Toshio Matsumoto

Producción: Art Theatre Guild / Matsumoto Production Company

Reparto: Osamu Ogasawara, Shotari Akiyama, Peter, Kiyoshi Awazu, Emiko Azuma,Toshiya Fujita, Masato Hara, Chieko Kobayashi, Hosei Komatsu, Don Madrid,Koichi Nakamura, Yukio Ninagawa, Masahiro Shinoda, Yoshio Tsuchiya,Toyosaburo Uchiyama, Jiro Yagi, Nagatoshi Sakamoto, Haruhiko Saitô